Giỏ hàng

Công trinh bê tông

Tất cả

CÁC CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG TIÊU BIỂU HIPEC ĐÃ THỰC HIỆN:

1. THÁP LÀM MÁT NM ĐẠM CÀ MAU

 

 2. NHÀ MÁY ĐIỆN PHÚ MỸ 1.2 - BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

 3. NHÀ MÁY ĐIỆN PHÚ MỸ 1.4 - BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

Quan tâm

Xem tất cả
1
Bạn cần hỗ trợ?