Công ty Sherwin Williams cung cấp các sản phẩm sơn và chất phủ tốt nhất cho thế giới. Mỗi ngày, hơn 60.000 nhân viên của chúng tôi cung cấp năng lượng và kinh nghiệm để xây dựng thành tích thành công của chúng tôi – cho phép chúng tôi đổi mới và phát triển theo những cách mới và thú vị. Với con người là nền tảng của Công ty, chúng tôi cung cấp sự đổi mới hàng đầu trong ngành, dịch vụ giá trị gia tăng và chuyên môn, cũng như phân phối khác biệt cho cơ sở ngày càng tăng của khách hàng chuyên nghiệp, công nghiệp, thương mại và người tiêu dùng.