Graphenstone. Sơn và chất phủ cho ‘thế hệ xanh’.
Graphenstone là sản phẩm trí tuệ của một kỹ sư hóa học, người đã cống hiến hết mình cho ý tưởng phát triển một lớp phủ tự nhiên, sinh thái và có ý thức về sức khỏe cho thế kỷ 21. Antonio León Jiménez đã thành công trong sứ mệnh của mình và ngày nay là Chủ tịch kiêm CTO (Giám đốc kỹ thuật) của Graphenstone.