Giỏ hàng

Sơn Bảo Vệ Chống Ăn Mòn SHERWIN WILLIAM

Trang Chủ
SƠN EPOXY KHÔ NHANH

Sơn Bảo Vệ Chống Ăn Mòn SHERWIN WILLIAM

SƠN EPOXY KHÔ NHANH (Lượt xem: 695)
FAST CLAD ER

Liên hệ: 0904 26 26 26

- Sơn một lớp dày trên 1.000 micro.

- Đưa vào hoạt động trong 24h.

- Sơn (lining) cho bồn bể, ống dẫn nước, dẫn dầu, tàu thuyền...

EPOXY FAST CLAD ER

-- oOo --

- Sơn một lớp dày trên 1.000 micro.

- Đưa vào hoạt động trong 24h.

- Sơn (lining) cho bồn bể, ống dẫn nước, dẫn dầu, tàu thuyền...

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?