Giỏ hàng

Công trình hàng hải

Tất cả
# Khách Hàng Tên Công Trình Địa Điểm Thực Hiện Năm
1 Công ty Vận Tải Xăng Dầu Pjtaco Petrolimex Sơn Tàu Đóng Mới 2.000DWT Bình Chánh - Hồ Chí Minh 2019
2 Công ty CP Xây lắp 1 - Petrolimex Sơn Tổng Kho H186 Nhơn Trach - Đồng Nai 2018
3 Liên Danh Dầu Khí Việt - Nga (Vietsovpetro) Sơn Tàu PSO Vietsovpetro-01 150.000 DWT Nhà máy đóng tàu Dung Quất Bình Sơn - Quảng Ngãi 2012
4 Công Ty Vận Tải Dầu Khí Mê Kông Sơn Tàu Chở Dầu MeKongTrans Nhà Máy Đóng Tàu Ba Son Hồ Chí Minh 2011
5 Công ty Cổ Phần Âu Lạc Sơn bảo dưỡng cho đội tàu CTY Âu Lạc Hồ Chí Minh 2010
6 Công ty Vận Tải Xăng Dầu Pjtaco Petrolimex Sơn bảo dưỡng cho đội tàu Pjtaco Hồ Chí Minh 2010
7 Công ty Cổ Phần Âu Lạc Sơn Tàu Âu Lạc 01 Nhà Máy Đóng Tàu Ba Son Hồ Chí Minh 2008
8 Công ty Vận Tải Xăng Dầu Pjtaco Petrolimex Sơn Tàu Hàm Luông 09 chở Jet A1 Nhà Máy Đóng Tàu Ba Son Hồ Chí Minh 2008
9 Công Ty Cp Shinpetrol Vinashin Sơn tàu Viet gas 02 Nhà Máy Đóng Tàu Ba Son Hồ Chí Minh 2006
10 Công ty Cổ Phần Âu Lạc Sơn Tàu Âu Lạc Angle Hyundai Vinashin Khánh Hòa 2005

Quan tâm

Xem tất cả
1
Bạn cần hỗ trợ?