Giỏ hàng

Công trình điện lực

Tất cả
# Khách Hàng Tên Công Trình Địa Điểm Thực Hiện Năm
1 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn bề mặt ống khói cao 210m kết hợp bảo trì vận thăng, đèn cảnh báo không lưu Nhiệt điện Vĩnh Tân Tuy Phong - Bình Thuận 2019
2 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Vệ sinh Tuabin bằng CO2 Nhà máy giấy VNT19 Dung Quất - Quảng Ngãi 2019
3 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn nhà lọc gió GT25 Nhiệt điện Phú Mỹ 1.4 Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
4 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Hút nước, bơn nén cao áp Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Tuy Phong - Bình Thuận 2018
5 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn đường ống bơm tuần hoàn Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Tuy Phong - Bình Thuận 2018
6 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn bên trong đường ống tuần hoàn và bộ trao đổi nhiệt Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Tuy Phong - Bình Thuận 2018
7 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn Cổng trục Nhiệt điện Phú Mỹ 4 Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
8 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn đường ống, bộ lọc kiểu quay Nhiệt điện Phú Mỹ 4 Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
9 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn kết cấu thép phía dưới băng tải C6 Nhiệt điện Phú Mỹ 4 Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
10 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn thiết bị, đường ống hệ thống xử lý nước biển Nhiệt điện Vĩnh Tân Tuy Phong - Bình Thuận 2018
11 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn các bồn hóa chất Nhiệt điện Vĩnh Tân Tuy Phong - Bình Thuận 2018
12 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn bình ngưng các tổ máy S1, S2 Nhiệt điện Vĩnh Tân Tuy Phong - Bình Thuận 2018
13 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn sửa đường ống tuần hoàn, bình ngưng Nhiệt điện Vĩnh Tân Tuy Phong - Bình Thuận 2018
14 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn giàn Piperack từ lò hơi đến nhà điều khiển nhiên liệu Nhiệt điện Vĩnh Tân Tuy Phong - Bình Thuận 2018
15 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn sửa chữa giá đở ống Nhiệt điện Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 4 Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
16 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn kết cấu nhà đặt bơm FGD Nhiệt điện Vĩnh Tân Tuy Phong - Bình Thuận 2018
17 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn bộ lọc kiểu quay, đường ống làm mát hở S1 Nhiệt điện Vĩnh Tân Tuy Phong - Bình Thuận 2018
18 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Sơn khung giá đỡ Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
19 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Sơn bồn dầu DO1 Phú Mỹ 1 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
20 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Vệ sinh lò thu hồi nhiệt HRSG25 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
21 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Sơn bảo dưỡng bồn dầu DO2 Phú Mỹ 1 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2017
22 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Vệ sinh lò thu hồi nhiệt 2.1 2.2 Phú Mỹ 2.1 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2017
23 Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt Điện EVNGENCO3 Sơn nhà lọc gió trong đại tu tổ máy GT21 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2017
24 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Sơn bảo dưỡng đường ống dẫn dầu Phú Mỹ 1 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2017
25 Công ty Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch Sơn bên trong đường ống cấp nước làm mát D2200 Nhơn Trach - Đồng Nai 2017
26 Công ty CP Thủy điện Nậm Mu Sơn Đường ống dẫn cao áp mới Nâm Mu Bắc Quang - Hà Giang 2017
27 Công ty CP Thủy điện Nậm Mu Sơn Đường ống dẫn cao áp cũ Nâm Mu Bắc Quang - Hà Giang 2016
28 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Trùng tu bồn Dầu DO3 Phú Mỹ 1 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2016
29 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Phú Mỹ 2.1 mở rộng và nhà lọc gió Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2016
30 Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Sơn sửa chữa khu xử lý nước Phú Mỹ 4, các Block bơm dầu. Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2016

Quan tâm

Xem tất cả
1
Bạn cần hỗ trợ?