loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

SẢN PHẨM

Sơn nội thất - Màu sắc Châu Âu GCS-interior

22/05/2018 - 3:19 PM

Các màu tự nhiên đặc biệt và bền cho nội thất. Hệ màu Graphenstone (GCS) nội thất là một loại sơn nội thất có chứa graphene và có sẵn ở dạng lớp hoàn thiện màu mờ.

 Sơn nội thất Ecosphere - Graphenstone

22/05/2018 - 3:12 PM

Ecosphere Premium là sơn nội thất tự nhiên có chứa graphene và có sẵn màu trắng mờ hoặc màu vỏ trứng cho lớp hoàn thiện. Rất phù hợp cho các dự án xây mới, phục hồi và sơn lại.

Sơn ngoại thất - Biophere

22/05/2018 - 2:00 PM

SƠN TỰ NHIÊN CÓ CHỨA GRAPHENE. MÀU TRẮNG SỬ DỤNG CHO NGOẠI THẤT. Giải pháp tốt nhất cho việc xây dựng các tòa nhà bền vững. Biosphere Premium là sơn ngoại thất tự nhiên có chứa graphene và có sẵn màu trắng mờ cho lớp hoàn thiện