loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

LIÊN HỆ

Công Ty Cỗ Phần Hoá Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec

Địa chỉ liên hệ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-8-3943 4480  -  +84-8-3943 4482
Di động: 091 997 88 99 (A. Hải) - 0913 126 126 (A. Sơn)
Fax : +84-8-3943 4481 - E-mail: hai.ntdr@hi-pec.com.vn

Hotline: 08 88354499