loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

CÔNG TRÌNH

VIETSOVPETRO - THỬ NGHIỆM

CÔNG TRÌNH

VIETSOVPETRO - THỬ NGHIỆM

 
  • Thử nghiệm sơn Euronavy tại XNLD Vietsovpetro - Tháng 6/2009
 
    
Kết quả thử nghiệm đạt và vượt yêu cầu kỹ thuật của Vietsovpetro

Xem QUY TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

 
  • Thử nghiệm sơn EURO-pox PE35 cho vùng mớn nước thay đổi
tại XNLD Vietsovpetro - Tháng 10/2011
 
   
Kiểm tra độ bám dính (pull-off)

Xem QUY TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 
 
 

DỰ ÁN KHÁC