loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

CÔNG TRÌNH

VIETSOVPETRO SƠN 2 BÌNH ÁP LỰC C1&C2

CÔNG TRÌNH

VIETSOVPETRO
SƠN 2 BÌNH ÁP LỰC C1&C2

Sơn 2 bình áp lực C1 và C2 bằng sơn Nova-Plate 325
 

Sau khi thử nghiệm thành công và đạt kết quả tốt với sơn Nova-Plate 325 áp dụng cho các bình áp lực trên các giàn khoan, Vietsovpetro đã quyết định sử dụng loại sơn này cho chống ăn mòn bên trong các bình áp lực.

Theo hợp đồng số 080/14-KT1/HI-PEC ngày 25/08/2014 về việc Cung cấp dịch vụ sơn chống ăn mòn bên trong bình bằng sơn Nova-Plate 325 đã được ký giữa Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec, bên Hi-Pec sẽ tiến hành  thực hiện dịch vụ sơn chống ăn mòn bên trong bình tách dầu và tách khí tại các giàn CTP-2, MSP-1 và MSP-5 với tổng diện tích khoảng gần 600m2.

Ngày 13/10/2014, Công ty Hi-Pec đã hoàn thành sơn chống ăn mòn bên trong bình tách dầu 72AL-0565.CC9.02 (C2) trên giàn MSP-1 - Mỏ Bạch Hổ với diện tích khoảng trên 160m2, và đến ngày 26/10/2014, Hi-Pec đã tiếp tục công việc làm sạch và sơn chống ăn mòn bên trong bình 72AL-0732.CC9.03 (C1) trên giàn MSP-5 thuộc Mỏ Bạch Hổ với diện tích khoảng trên 70m2.

Quá trình thi công 2bình áp lực trên được trình bày chi tiết trong các Hồ sơ hoàn công bên dưới.

 

 
 

DỰ ÁN KHÁC