loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

CÔNG TRÌNH

TỔNG CTY PHÁT ĐIỆN 3 ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

CÔNG TRÌNH

TỔNG CTY PHÁT ĐIỆN 3
ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

Làm sạch và sơn các đường ống dẫn khí

Nhà máy điện Phú Mỹ

 

Trong tháng 12/2012 và tháng 1/2013, Công ty Hi-Pec đã thắng thầu và triển khai làm sạch bề mặt bằng hạt garnet ướt và áp dụng sơn Sherwin-Williams/Euronavy cho các đường ống dẫn khí của Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 2.1 mở rộng.

Công ty tiến hành "online" trong khi Nhà máy vẫn hoạt động bình thường và đã hoàn thành công việc tốt đẹp trong 60 ngày, sớm hơn quy định 30 ngày. Toàn bộ công trình được bảo hành 10 năm.

Khảo sát đường ống Nhà máy Điện Phú Mỹ trước khi thi công

Toàn bộ công việc được trình bày đầy đủ trong Hồ sơ hoàn công dưới đây.

 

Xem HỒ SƠ HOÀN CÔNG

 
 

DỰ ÁN KHÁC