loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

CÔNG TRÌNH

TÓM TẮT CÔNG TRÌNH CALM BUOY

 

TÓM TẮT CÔNG TRÌNH

 

Calm Buoy là một phao neo/bến cấp dầu (SBM) của Giàn Khoan Đại Hùng 01 (DH01) thuộc Công ty dầu khí Đại Hùng - Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam - PetroVietnam. DH01 là loại giàn hoạt động ở mức nước sâu hơn 100m. Giàn đang khai thác tại lô số 05.1 ở phía tây bắc khu nam Côn Sơn Việt Nam..

Calm buoy là phao trung chuyển dầu thô từ giàn đến các tàu vận chuyển dầu thô. Khoảng cách từ Calm Buoy tới Giàn Khoan khoảng 2km. Cấu tạo của Calm Buoy bao gồm: Hệ thống mâm xoay đặt trên mặt boong, hệ thống ống cấp dầu nằm trên mặt mâm xoay và 8 tanks dằn (bao gồm: 4 tanks chứa foam và 4 tanks chứa nước nằm xen kẽ nhau). Phần diện tích tổng cộng của Calm Buoy khoảng 5400 m2.

Giàn được đưa vào vận hành khai thác từ năm 1988. Theo quy trình, vào năm 2009 giàn được đưa vào sửa chữa bảo dưỡng định kỳ.

Hạng mục sơn lại toàn bộ Calm Buoy DH01 thuộc gói thầu sửa chữa, cải tạo lại toàn bộ Calm Buoy và do Công ty PTSC Offshore Service (Gọi tắt là POS) thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam làm nhà thầu chính.

Riêng về việc loại sơn sử dụng, sau khi nghiên cứu kỹ về sơn, Công ty dầu khí Đại Hùng đã chỉ định sử dụng sơn Euronavy. Công ty Hi-pec – Nhà phân phối độc quyền của hãng sơn Euronavy tại Việt Nam - đã cung cấp toàn bộ sơn cho gói thầu này.

             Hợp đồng số 087-2009/ PTSC-LĐMD/MHH.  giữa công ty Hi-Pec và Công ty  POS được ký ngày 15/06/2009.

Nội dung hợp đồng Công ty CP hóa dầu công nghệ cao Hi-Pec thực hiện các công việc sau:

 • Lập quy trình kỹ thuật và dự toán sơn cho toàn bộ Calm Buoy.
 • Cung cấp sơn Euronavy cho toàn bộ công trình.
 • Cử giám sát kỹ thuật hướng dẫn và giám sát trong suốt quá trình thi công sơn.
 • Cung cấp bảo hành

Công việc được đặt dưới sự giám sát của đại diện Công ty Dầu Khí Đại Hùng.

Thời gian thi công: từ 23/06/2009 đến 03/08/2009

Địa điểm thi công: Xí nghiệp trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visal Shipyard) thuộc Tổng công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam, địa chỉ: 24 Tuệ Tĩnh, P.Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu.

Nội dung thi công:

 • Phần làm sạch:
 • Đơn vị thi công: POS/Visal Shipyard
 • Phương pháp làm sạch: bắn cát
 • Tiêu chuẩn làm sạch: SA2.5
 • Phần sơn:
 • Giám sát và chấp nhận độ sạch
 • Rửa nước ngọt
 • Sơn
 • Nội dung sơn:
 • Sơn toàn bộ Calm Buoy bằng 2 lớp sơn chống rỉ ES301K
 • Sơn lớp phủ kháng thời tiết PU cho phần nổi (mạn khô, boong và hệ thống kết cấu mâm xoay)
 • Sơn chống hà AF21 cho phần ngập nước

Mặc dù, trong thời gian này thời tiết ở Vũng Tàu rất xấu, thường  xuyên có mưa lớn (trên 40% thời gian trong ngày), độ ẩm không khí luôn luôn vào khoảng 90-95%RH, gió mạnh. Song, nhờ tính ưu việt của sơn Euronavy nên công việc làm sạch rất thuận lợi, không phải bắn đi bắn lại do trời mưa. Công việc phun sơn không bị phụ thuộc vào độ ẩm, điểm sương, rỉ vàng (flash rust) nên đã đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu. Tuy vậy, do gió lớn, Calm Buoy đặt ở ngoài trời và rất nhiều đường ống nhỏ nên hao hụt sơn ở phần ngoài tương đối cao (khoảng 50%).

Công trình đã được hoàn thành tốt đẹp và các giám sát của đại diện Công ty Dầu Khí Đại Hùng, Công ty POS và Công ty CP Hi-Pec đã ký nghiệm thu.

Ngày 4/8/2009, Calm Buoy được kéo ra giàn Đại Hùng 01.

Dưới đây là báo cáo về toàn bộ quá trình thi làm sạch và sơn Calm Buoy.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU CÔNG NGHỆ CAO HI-PEC

EXECUTIVE SUMMARY

 

Calm Buoy is a Single Buoy Mooring system (SBM) set on Dai Hung 01 offshore oil drilling platform (DH01) of Dai Hung Oil and Gas Company under The Petrovietnam Exploration Production Corporation. DH01 is located at the oil field no. 05.1 in the northern west of Nam Con Son – Vietnam and operates at the depth of more than 100 meters in the sea.

 

 

Calm buoy is an SBM at an offshore location for loading crude oil from the offshore oil drilling platform to oil tankers. The distance between Calm Buoy and the platform is about 2 km. Calm Buoy comprises of a turntable located on the board, an oil supplying pipeline system on the turntable and 8 tanks (4 tanks for foam and the others for water). Calm Buoy’s total surface area is about 5,400 square meters.

DH01 came into operation in 1988 and has been maintained periodically in 2009.

 

 

 

 

 

Paint application on the Calm Buoy was a part of a package of maintenance and repair for the whole Calm Buoy. PTSC Offshore Service Company (POS) under Vietnam Oil and Gas Group was the main contractor.

After careful studies on paints, Dai Hung Oil and Gas Company chose Euronavy paints. High Technology Petrochemical Joint-Stock Company (Hi-Pec) - Euronavy's sole and exclusive distributor in Vietnam - supplied all paints for the package.

According to the contract no. 087-2009/PTSC-LĐMD/MHH dated June 15th, 2009 between Hi-Pec and POS, Hi-Pec would perform the following issues:

 • Establishing a technical coating system and an estimation on paint quantity for the whole Calm Buoy.
 • Supplying Euronavy paints for the whole project.
 • Sending a technical inspector to work area to conduct and inspect during the coating process.
 • Giving out a 10-year warranty.

The painting work was under the supervision of Dai Hung Oil and Gas Company’s representatives.

Executive time: from June 23rd, 2009 to August 3rd, 2009.

Executive site: at Visal Shipyard of Branch No.2 - Vietnam Salvage Company - Vietnam Maritime Administration, address: 24 Tue Tinh St., Ranh Dua Ward, Vung Tau City, Vietnam.

Executive contents:

 • Surface preparation:
 • Executors: POS/Visal Shipyard.
 • Surface preparation method: sandblasting.
 • Standard of prepared surface: SA 2.5.
 • Painting work:
 • Inspecting and accepting surface preparation.
 •  
 • Fresh water washing.
 • Coating.
 • Paint application:
 • Painting 2 coats with ES301K.
 • Painting 1 coat with Urethane Gloss Finish – PU for topsides (board, parts of turntable).
 • Painting 2 coats with untifouling AF21 for underwater parts.

Although the weather in Vung Tau at that time was bad, it rained so much (over 40% of rainy time in a day), the air humidity was about 90-95%RH, the wind was strong, the surface preparation was performed smoothly due to the preeminent properties of Euronavy paints. Euronavy paint application was not restricted on humidity, dew point, flash rust, so the painting work met the project’s deadline. However, because the wind was strong, Calm Buoy was located on open shipyard and its structure is intricate with many small pipes, so much paint (about 50%) was lost during paint application in open air.

The painting work was successfully finished under the supervision and inspection of the representatives of Dai Hung Oil and Gas Company, POS and Hi-Pec and was signed for acceptance by the above representatives.

On August 4th, 2009, Calm Buoy was transported from Visal Shipyard to DH01.

The following report describes the whole executive process.

 

HIGH TECHNOLOGY PETROCHEMICAL JOINT-STOCK COMPANY