loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

CÔNG TRÌNH

THÁO DỠ, SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀ BỌC MỚI BẢO ÔN LẠNH CHO CÁC THIẾT BỊ C-01, ỐNG 10” TỪ C-01 ĐẾN V-12 VÀ

Chi tiết về quá trình xin xem file TẠI ĐÂY