loadding
logo
logo

CÔNG TRÌNH

TÀU VIETGAS 02

CÔNG TRÌNH

TÀU VIETGAS 02


Áp dụng sơn Euronavy cho vỏ ngoài  của tàu Vietgas 02 - Shinpetrol
tại Nhà máy đóng tàu Ba Son, tháng 1/2007Tàu Vietgas 02 tại Nhà máy đóng tàu Ba Son
 
 
 

DỰ ÁN KHÁC