loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

CÔNG TRÌNH

TÀU VIETGAS 02

CÔNG TRÌNH

TÀU VIETGAS 02


Áp dụng sơn Euronavy cho vỏ ngoài  của tàu Vietgas 02 - Shinpetrol
tại Nhà máy đóng tàu Ba Son, tháng 1/2007Tàu Vietgas 02 tại Nhà máy đóng tàu Ba Son
 
 
 

DỰ ÁN KHÁC