loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

CÔNG TRÌNH

SƠN CHỐNG ĂN MÒN CHO ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ, ỐNG CỨU HỎA, PIPERACK TẠI GDC VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ TẠI TRẠM

Chi tiết về quá trình xin xem file TẠI ĐÂY