loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

CÔNG TRÌNH

PHỤC HỒI CÁNH BƠM TUẦN HOÀN SỐ 2, VỎ BƠM KHỬ KHÍ và SƠN PHỦ CHỐNG ĂN MÒN CHO CÁC BỘ LÀM MÁT BÌNH NGƯ

 

Chi tiết về quá trình xin xem file TẠI ĐÂY