loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

CÔNG TRÌNH

LÀM SẠCH BẰNG HẠT GARNET VÀ SƠN BÊN TRONG BỒN B1001 CHỨA XĂNG 83 BẰNG SƠN EURONAVY

Chi tiết về quá trình xin xem file TẠI ĐÂY