loadding
logo
logo

CÔNG TRÌNH

FLOATING DOCK M83

CÔNG TRÌNH

FLOATING DOCK M83

 
Áp dụng sơn Euronavy cho vỏ ngoài của Dock nổi M83 - Vinalines Shipyard

 tại Hyundai Vinashin, tháng 8/2008 
 
 

DỰ ÁN KHÁC