loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

SẢN PHẨM

Thử nghiệm bắn hạt garnet tại Vietsovpetro

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG
PHUN HẠT GARNET SO VỚI COPPER SLAG G830E (NIX)
 
ĐỂ LÀM SẠCH BỀ MẶT (LSBM) TRƯỚC KHI SƠN


1.  Nội dung thử nghiệm
Theo nội dung, kế hoạch đã được Chánh Kỹ sư Vietsovpetro phê duyệt.
2.  Địa điểm thử nghiệm
Nhà phun bi số 5 – Cảng Dầu khí Vietsovpetro – Vũng Tàu.
3.  Thời gian thử nghiệm
Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 04/05/2012.

4.  Vật liệu sử dụng

 • Hạt Copper slag G830E (Hạt Nix) do XN Xây Lắp cung cấp, loại đã được VSP phê duyệt và đang sử dụng cho làm sạch bề mặt các kết cấu khó, yêu cầu cao.
 • Hạt Garnet 30/60 mesh: Garnet Ấn Độ (GNA) và Garnet Úc (GNU) do Công ty Hi-Pec nhập khẩu và cung cấp.

5.  Các công nghệ áp dụng

 • Công nghệ phun hạt Nix khô.
 • Công nghệ phun hạt Garnet khô.
 • Công nghệ phun hạt Garnet khô bọc nước.
 • Công nghệ phun hạt Garnet ướt (nước cao áp 500 bar kéo hạt Garnet).

6.  Đối tượng làm sạch bề mặt:

Chọn bề mặt thép cũ, sơn còn tốt, có điều kiện giống với các khu vực trên thực tế của VSP.
Sau khi xem xét, hội đồng đã chọn:

 • 01 tủ phòng kho của Xưởng SC&CAM đang trong tình trạng tốt, sử dụng loại sơn tank guard của hãng Jotun có độ dày lớp sơn từ 280 – 400 micron tương đương với khu vực vùng topside.
 • 01 container của Xưởng SC&CAM đang trong tình trạng tốt, sử dụng loại sơn Metapox của hãng Á Đông có độ dày lớp sơn từ 521 – 986 micron tương đương với khu vực vùng C chân đế giàn khoan.
 • Ngoài ra, theo yêu cầu của Xưởng SC&CAM, đã sử dụng loại hạt Garnet GNU phun thêm một tấm thép mới còn vảy cán (mill-scale).
7.  Phương pháp đánh giá
Đối chứng và đo đạc thực tế khi LSBM bằng hạt Nix và hạt Garnet trong cùng một điều kiện.

8.  Người thực hiện
 • Phun hạt Nix: do công nhân của Xưởng SC&CAM thực hiện.
 • Phun hạt Garnet: do công nhân của Công ty Hi-Pec thực hiện.

 

 

 Click xem video clip

CÁC MỤC KHÁC

SẢN PHẨM LIÊN QUAN