loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

SẢN PHẨM

So sánh hạt garnet với hạt mài truyền thống

So sánh hạt garnet với hạt mài truyền thống

 

Garnet là vật liệu thay thế hiệu quả và sạch cho cát và hạt xỉ đồng


 


  Làm sạch bề mặt bằng hạt mài truyền thống

  
Hạt mài truyền thống tạo ra rất nhiều bụi
  phát tán đi xa
 và gây ung thư

 

  Làm sạch bằng hạt garnet

  
Bắn hạt garnet thân thiện hơn nhiều                     

  Hạt mài truyền thống
 
Thời gian làm sạch: 10 phút
Số lượng tiêu thụ: 130 kg
Độ sạch bề mặt: Sa 2.0 - 2.5
Năng suất: 1 - 2 m2
Số lần tái sử dụng: 1 - 2 lần

  Hạt garnet
 
Thời gian làm sạch: 10 phút
Số lượng tiêu thụ: 45 kg
Độ sạch bề mặt: Sa 3.0
Năng suất: 5 m2 (garnet chưa tái sử dụng)
Số lần tái sử dụng: 5 lần

 

Hiệu quả của hạt garnet
  • Hạt garnet bền chắc khi bắn sinh ra ít bụi.
  • Hạt garnet có năng suất cao, người vận hành di chuyển đầu súng nhanh hơn, các dự án kết thúc sớm hơn.
  • Số lượng tiêu thụ ít hơn, mua và vận chuyển ít hơn.
 
Kết quả thử nghiệm hiện trường giữa garnet và hạt nix tại Vietsovpetro
 

 

 

CÁC MỤC KHÁC

SẢN PHẨM LIÊN QUAN