loadding
Địa chỉ: Điạ chỉ: 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 091 997 88 99
logo
logo

SẢN PHẨM

Kết quả giám định garnet tại Trung Tâm 3

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH GARNET TẠI TRUNG TÂM 3

Hai loại hạt super garnet đã được Công ty Hi-Pec đưa đi giám định ở Trung tâm 3. Kết quả giám định so với Quy chuẩn quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009 BTNMT (xem Kết quả giám định hạt super garnet bên dưới) cho thấy:

  • Hạt Garnet GMA của Úc (G.N.U) và hạt Super Garnet của Ấn Độ (G.N.A) do Hi-Pec chọn nhập khẩu và phân phối hoàn toàn không chứa các kim loại nặng và không có các chất thải nguy hại tan trong nước.

  • Hai loại hạt garnet này an toàn, không gây ô nhiễm môi trường, có thể thải thẳng ra đất, nước và không khí, có thể được sử dụng như là vật liệu san lấp.

 

Kết quả giám định hạt Garnet GMA - Úc (G.N.U) và Super Garnet - Ấn Độ (G.N.A)

 

 

 

 

CÁC MỤC KHÁC